Tướng: 115
Skin: 329
Rank: Thách Đấu
Bậc Ngọc: 90
3,900,000 đ
3,510,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 374
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
4,900,000 đ
4,410,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 465
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
6,600,000 đ
5,940,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 642
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
18,000,000 đ
16,200,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 549
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
15,500,000 đ
13,950,000 đ ATM
Tướng: 84
Skin: 167
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
3,400,000 đ
3,060,000 đ ATM
Tướng: 104
Skin: 170
Rank: Thách Đấu
Bậc Ngọc: 90
3,999,999 đ
3,600,000 đ ATM
Tướng: 111
Skin: 214
Rank: Thách Đấu
Bậc Ngọc: 90
8,800,000 đ
7,920,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 290
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
5,200,000 đ
4,680,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 317
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
5,600,000 đ
5,040,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 352
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
5,200,000 đ
4,680,000 đ ATM
Tướng: 62
Skin: 90
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
4,800,000 đ
4,320,000 đ ATM