Tướng: 112
Skin: 542
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
9,500,000 đ
8,550,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 284
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
15,999,999 đ
14,400,000 đ ATM
Tướng: 110
Skin: 228
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
6,000,000 đ
5,400,000 đ ATM
Tướng: 110
Skin: 203
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
5,500,000 đ
4,950,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 230
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
6,200,000 đ
5,580,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 396
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
14,400,000 đ
12,960,000 đ ATM
Tướng: 11
Skin: 14
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 90
2,799,999 đ
2,520,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 575
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
6,900,000 đ
6,210,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 250
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
8,100,000 đ
7,290,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 358
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
5,700,000 đ
5,130,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 342
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
12,000,000 đ
10,800,000 đ ATM
Tướng: 112
Skin: 443
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
15,800,000 đ
14,220,000 đ ATM