Tướng: 115
Skin: 482
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
6,300,000 đ
5,670,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 345
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
13,700,000 đ
12,330,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 392
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
6,700,000 đ
6,030,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 383
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
6,400,000 đ
5,760,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 398
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
9,500,000 đ
8,550,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 409
Rank: Thách Đấu
Bậc Ngọc: 90
11,500,000 đ
10,350,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 478
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
6,600,000 đ
5,940,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 693
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
32,500,000 đ
29,250,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 361
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
9,500,000 đ
8,550,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 230
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
5,500,000 đ
4,950,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 365
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
8,200,000 đ
7,380,000 đ ATM
Tướng: 88
Skin: 196
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
5,900,000 đ
5,310,000 đ ATM