Tướng: 115
Skin: 545
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
9,400,000 đ
8,460,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 606
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
11,500,000 đ
10,350,000 đ ATM