Tướng: 114
Skin: 400
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
6,800,000 đ
6,120,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 328
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
5,800,000 đ
5,220,000 đ ATM
Tướng: 98
Skin: 148
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
3,500,000 đ
3,150,000 đ ATM
Tướng: 59
Skin: 69
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
4,000,000 đ
3,600,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 576
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
27,600,000 đ
24,840,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 262
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,800,000 đ
4,320,000 đ ATM
Tướng: 102
Skin: 364
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
18,500,000 đ
16,650,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 257
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
3,360,000 đ
3,024,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 304
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
5,760,000 đ
5,184,000 đ ATM
Tướng: 101
Skin: 202
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
5,400,000 đ
4,860,000 đ ATM
Tướng: 104
Skin: 304
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
5,760,000 đ
5,184,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 309
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
6,800,000 đ
6,120,000 đ ATM