Tướng: 115
Skin: 472
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
6,000,000 đ
5,400,000 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 371
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,800,000 đ
4,320,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 296
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
5,800,000 đ
5,220,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 427
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
7,000,000 đ
6,300,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 342
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
6,800,000 đ
6,120,000 đ ATM