Tướng: 113
Skin: 215
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
3,100,000 đ
2,790,000 đ ATM
Tướng: 112
Skin: 249
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
6,100,000 đ
5,490,000 đ ATM
Tướng: 102
Skin: 183
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
4,200,000 đ
3,780,000 đ ATM
Tướng: 78
Skin: 138
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
3,499,999 đ
3,150,000 đ ATM
Tướng: 112
Skin: 440
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
7,888,888 đ
7,100,000 đ ATM
Tướng: 108
Skin: 289
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
6,222,222 đ
5,600,000 đ ATM
Tướng: 75
Skin: 99
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
3,499,999 đ
3,150,000 đ ATM
Tướng: 98
Skin: 176
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
9,499,999 đ
8,550,000 đ ATM
Tướng: 69
Skin: 93
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
3,499,999 đ
3,150,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 452
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
9,888,888 đ
8,900,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 228
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
6,500,000 đ
5,850,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 260
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
6,000,000 đ
5,400,000 đ ATM