Tướng: 40
Skin: 42
Rank: Chưa xác định
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ
225,000 đ ATM
Tướng: 20
Skin: 23
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
270,000 đ ATM
Tướng: 60
Skin: 82
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
648,000 đ ATM
Tướng: 96
Skin: 117
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
540,000 đ ATM
Tướng: 40
Skin: 39
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
360,000 đ
324,000 đ ATM
Tướng: 22
Skin: 24
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
360,000 đ
324,000 đ ATM
Tướng: 109
Skin: 130
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
648,000 đ ATM
Tướng: 89
Skin: 116
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
360,000 đ
324,000 đ ATM
Tướng: 45
Skin: 70
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
450,000 đ ATM
Tướng: 50
Skin: 66
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
648,000 đ ATM
Tướng: 77
Skin: 133
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,000,000 đ
900,000 đ ATM
Tướng: 46
Skin: 50
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
270,000 đ ATM