Tướng: 72
Skin: 85
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
450,000 đ ATM
Tướng: 54
Skin: 55
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
648,000 đ ATM
Tướng: 57
Skin: 71
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
850,000 đ
765,000 đ ATM
Tướng: 98
Skin: 132
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
540,000 đ ATM
Tướng: 76
Skin: 98
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
450,000 đ ATM
Tướng: 44
Skin: 45
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
360,000 đ
324,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 184
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,200,000 đ
1,080,000 đ ATM
Tướng: 58
Skin: 53
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ
225,000 đ ATM
Tướng: 89
Skin: 88
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
420,000 đ
378,000 đ ATM
Tướng: 103
Skin: 130
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
648,000 đ ATM
Tướng: 97
Skin: 137
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
648,000 đ ATM
Tướng: 76
Skin: 70
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
420,000 đ
378,000 đ ATM